Připojení k síti TwisterNET

Neomezené množství přenesených dat Nefiltrovaná vzájemná dostupnost všech uživatelů Rychlost připojení do místní sítě až 100 Mb/s Nesdílená rychlost připojení do Internetu Čas odezvy do Prahy do 5ms Smlouva bez finančních sankcí a výpovědních lhůt

V čem si věříme

dosahovaná rychlost připojení je jiným poskytovatelem, a to i v případě Telefonica v současné době nedosažitelná. Stejně tak i čas odezvy (ping) na hry a tak dále