Vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o změně poskytovatele Vašeho internetového připojení. Síť TWISTERNET byla převedena pod společnost TWISTERNET Alfa s.r.o. a TWISTERNET Beta s.r.o. od původního provozovatele Marek Gábor.Vaše smlouva na poskytování internetového připojení je i nadále v platnosti. Součástí změny je také změna čísla účtu pro úhradu poplatků. Informace o změně čísla účtů Vám byly zaslány na Vaši poštovní adresu nebo na Váš email. Pokud informaci postrádáte, kontaktujte nás prosím na telefonu 355 335 773 denně od 10 do 18 hodin.
S cílem zkvalitnění služeb je pro Vás nově k dispozici kontaktní místo v OC Globus Karlovy Vary – otevřeno denně 10-18

Připojení k síti TwisterNET

Neomezené množství přenesených dat

Nefiltrovaná vzájemná dostupnost všech uživatelů

Rychlost připojení do místní sítě až 1000 Mb/s

Nesdílená rychlost připojení do Internetu

Čas odezvy do internetu do 5ms

Smlouva bez finančních sankcí

V čem si věříme

naše připojení uspokojí všechny zájemce